Evidencija tražitelja zaposlenja / Jobseekers register


Ukoliko se želite prijaviti u evidenciju tražitelja zaposlenja molimo Vas da ispunite slijedeći upitnik. Ispunjavanjem ovog upitnika, prijavljujete se za sve poslove koji će biti objavljeni na našim stranicama ili ostalim glasilima. Podaci koje unosite u upitnik služe samo za našu internu evidenciju posloprimaca i ne objavljuju se van naše agencije, uvid u podatke imaju samo djelatnici agencije.

Za navigaciju kroz upitnik koristite strelice naprijed, nazad iz preglednika. Polja označena crvenom zvjezdicom potrebno je u cijelosti ispuniti.

If you want to register in the register of job seekers , please fill out the following questionnaire . By completing this questionnaire , you shall apply for all the jobs that will be published on our site or other media. The data you enter in the questionnaire are used only for our internal records, access to the data have only the employees of the agency .

To navigate through the questionnaire using the arrow forward, back from the browser . Fields marked with a red asterisk is necessary to fully meet .

  *Ime i prezime/ Name and surname:
  *Datum, godina rođenja, mjesto rođenja/ Place, date and year of birth:
  *Spol/ Sex: M/Male Ž/Female
  *Adresa stanovanja i grad/ Adress and city where you live:
  *Telefon/ Phone:
    Mobitel/ Cell phone:
  *E-mail:
  *Zvanje/ Title:
    Zanimanje/Proffesion:
    Prekvalifikacije/ Qualification:
    Završeni tečajevi, vozačka dozvola/ Training, driving licence:
    Strani jezik/ Foreigin languages:
    Radni staž/ Years of experience:
    Radno iskustvo, dosadašnji poslovi/ Work experience:
  *Poslovi koje bi prihvatili/ Desired jobs:
    Nešto o sebi/ Something about you:
    Da li bi prihvatili poslove van mjesta stanovanja/ Change of residence : Da/ Yes  Ne/ No
 
Stranica je zaštićena autorskim pravom © Posao i karijera d.o.o. 2011