Kontinuriano poboljšavamo uslugu kako bi svaki naš partner, klijent i korisnik bio maksimalno zadovoljan...

Politika kvalitete je sastavni dio poslovne politike tvrtke GS Global service d.o.o.. U skladu sa našom vizijom, misijom i ciljem želja nam je da kvalitetom i pouzdanošću naše usluge, proširimo tržište našeg djelovanja, te da našim poslovnim partnerima pružimo dugotrajnu poslovnu suradnju na obostrano zadovoljstvo.

Povjerenje naših partnera temeljimo na dugoročnim fleksibilnim ugovorima koji omogućuju prekid suradnje u bilo kojem trenutku, ako poslovni partner nije zadovoljan našom kvalitetom. Upravo ovakav način poslovne suradnje od nas zahtjeva maksimalan angažman i visoku kvalitetu usluge.

Četiri temeljna načela koja omogućavaju naše vrijednosti i poslovni uspjeh:

  • Povjerenje,
  • Profesionalnost,
  • Fleksibilnost,
  • Kvaliteta.

Svaki pojedinac zaposlen u našoj tvrtci doprinosi povjerenju partnera i klijenata, te promiče kulturu rada naše tvrtke. Upravo pridržavanjem naših načela postižemo ciljeve i dodatnu kvalitetu nad konkurencijom.

Sudjelovanjem na globalnom tržišta rada, povećanjem mobilnosti radne snage i pojavom novih trendova u ljudskim potencijalima, menadžmenti su se suočili sa nedostatkom kvalificirane radne snage. Korištenjem naših usluga omogućujemo našim partnerima da sagledaju nove trendove i iskoriste naše znanje u cilju povećanja svoje konkurentnosti.

Svaki kontakt sa potencijalnim klijentima i svaki kontakt sa sadašnjim partnerima stvara sliku o našoj tvrtci u javnosti. Slika naše tvrtke u javnosti mora biti da je naša usluga kvalitetna, korisna, te u skladu sa svim važećim zakonima i propisima.

Potpuno smo predani u stvaranju usluga koje mogu odgovoriti na potrebe naših poslovnih partnera i klijenata, a cilj nam je pridobiti i zaslužiti povjerenje neprestano osluškujući njihove potrebe i očekivanja.

Naši su nam poslovni partneri u centru pažnje stoga u potpunosti razumijemo njihovo zanimanje za naše postupke i aktivnosti.

Usmjereni smo na rezultate, stoga u svemu što radimo težimo minimiziranju pogrešaka kako bi prije svega smanjili troškove našim partnerima i na taj način im povećali konkurentnost na tržištu. Kvalitetu našeg rada podižemo neprestanim ulaganjem u znanje naših zaposlenika, a znanjem povećavamo inovativnost, kreativnost i kvalitetu usluge.

Konstantnim analiziranjem zadovoljstva naših partnera i klijenata, kontroliramo rezultate usluge i ukoliko usluga nije na visini mijenjajmo je dorađujemo i dovodimo u stanje maksimalne kvalitete i zadovoljstva.

Svojom organizacijom koja se temelji na disciplini, proaktivnosti, fleksibilnosti, otvorenoj komunikaciji želimo svakom poslovnom partneru pružiti maksimum u skladu sa svim zakonima i pravilnicima.